Zadzwoń  509 410 809

slides img1

adw. Tomasz Kapusta

Wykonuję zawód adwokata od 2000 roku prowadząc indywidualna kancelarie adwokacką w Krakowie. Zajmuję się świadczeniem usług w sprawach sądowych i pozasądowych na rzecz osób fizycznych oraz obsługą prawną przedsiębiorców.

Prawo cywilne

 1. Reprezentacja Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych - w sprawach cywilnych,
 2. nieruchomości, własności i inne prawa rzeczowe,
 3. prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
 4. sporządzanie i opiniowanie umów,
 5. dziedziczenie, prawo spadkowe, dział spadku,
 6. i inne.

Prawo gospodarcze i handlowe

 1. Prawo spółek,
 2. działalność gospodarcza,
 3. sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 4. umowy, prawo kontraktowe,
 5. własność intelektualna,
 6. ochrona danych osobowych,
 7. zamówienia publiczne,
 8. i inne.

Prawo rodzinne

 1. Rozwody, separacje,
 2. sprawy o alimenty,
 3. znieniesienia współwłasności majątkowej,
 4. podział majątku dorobkowego,
 5. sprawy o ustalenie ojcowsta,
 6. ubezwłasnowolnienie,
 7. i inne.

Prawo karne

 1. Kompleksowa pomoc w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń,
 2. reprezentacja przed organami policji, prokuratury i sądu,
 3. i inne.